Reglement

Inschrijven

Men dient zich in te laten schrijven voor deelname. Op de inschrijfformulieren voor de scholen moet worden vermeld voor de hoeveelste keer aan de Avondvierdaagse wordt deelgenomen en hoeveel kilometer men gaat lopen, 5 of 10 KM.

Start

Om de Avondvierdaagse goed en veilig te laten verlopen is het een eis om te verzamelen en starten waar dit door de organisatie wordt aangegeven. Mochten wij constateren dat dit niet het geval is, dan zijn wij genoodzaakt om u vanaf de volgende wandeldag te diskwalificeren. Er zal geen reductie van uw inschrijfgeld plaatsvinden en er zullen geen medailles uitgereikt worden. Dit na aanleiding van een te vroege start van diverse deelnemers waardoor iedereen in gevaar is gebracht.

De 10 KM wandelaars starten vanaf dit jaar op maandag t/m woensdag een kwartier vroeger, om 18.15 uur. De 5 KM wandelaars starten op dezelfde tijd als voorgaande jaren, om 18.30 uur. Op donderdag start iedereen om 18.30 i.v.m. de intocht.

Medailles

Het is uitermate belangrijk dat de juiste medailles opgegeven worden. Ruilen of bijkopen is niet meer mogelijk, wat u opgeeft is hetgeen u uitgereikt krijgt.

Wat als we een kind treffen wat z’n groep of ouders kwijt is?

We hebben daarover met de organisatie, Politie en EHBO de volgende afspraken over gemaakt:

 • Breng het kind naar de eerstvolgende politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben rechtstreeks contact met de organisatie en melden het gelijk.
 • De EHBO of Politie komt het kind ophalen en brengt het naar het startbureau.
 • Daar komen alle communicatielijntjes bij elkaar en hebben we ruimte, rust en aandacht voor het kind.
 • Zorg ervoor dat het kind een telefoonnummer bij heeft, b.v. een briefje in de tas of nummer op de hand geschreven.
 • Meld je bij de eerste de beste politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben de communicatielijntjes naar het startbureau waar dat soort meldingen binnen komen.
 • Na het contact met het startbureau kijken we samen wat de verstandigste vervolgstappen zijn.

Ik ben mijn kind kwijt, wat nu ?

Geen paniek, alle kinderen zijn tot nu toe bij hun ouders teruggekomen.

Hierboven staat al beschreven hoe we hier als organisatie mee omgaan.

 • Meld je bij de eerste de beste politieagent, verkeersregelaar of EHBO medewerker.
 • Zij hebben de communicatielijntjes naar het startbureau waar dat soort meldingen binnen komen.
 • Na het contact met het startbureau kijken we samen wat de verstandigste vervolgstappen zijn.

Controle

Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelnemersbewijzen geknipt.

Routes

De deelnemer dient altijd de aangegeven routes te volgen. De routes worden aangegeven met gele en rode pijlen en op de website.

Afmelden

Na elke wandeling dient de individuele wandelaar of groepsbegeleider zich af te melden bij het startbureau. Afmelden is de laatste stempelpost.

Intocht

Geef de muziekkorpsen de gelegenheid om zich op tijd in te voegen.

Verkeersregelaars

De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. Het is verplicht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de Politie flink worden beboet. Ook dient men de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Deze zijn herkenbaar door een hesje.

Afval

De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Alle verkeersregelaars zullen een plastic afvalzak bij zich hebben.

Algemeen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse.

Verzekering

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie is ook niet aansprakelijk voor de uitleen van de portofoons.